Trojstátí

Trojstátí se nachází přibližně 7,5 km západně od města Hranice.

Historické místo dnes připomínají hraniční kameny z roku 1844, které nesou následující označení:
DB (Deutschland Bayern),
DS (Deutschland Sachsen),
C (Česká republika)
a tvoří státní hranici.

Samotný bod Trojstátí je označený sloupkem nacházejícím se v Mlýnském potoce mezi historickými kameny.

Díky česko-německým naučným tabulím, kterých je na tomto místě opravdová spousta, se dozvíte velmi mnoho zajímavých informací, nejen o zdejší fauně, floře, ale také historii. V uvedené oblasti překročila v dubnu r. 1945 americká armáda jako první státní hranici Československa (při osvobození našeho území).

Zdroj: https://nejzapadnejsi.cz/zajimavosti-v-regionu/trojstati-cechy-bavorsko-sasko/

čojč Persona instagram
čojč Persona YouTube
Čojčpersona Twitter