Nejzápadnější místo České republiky

Nejzápadnější bod ČR se nachází na území dnes již zaniklé obce Újezd v katastru obce Krásná (Karlovarský kraj, okres Cheb).

Více na http://nejzapadnejsi.cz/

čojč Persona instagram
čojč Persona YouTube
Čojčpersona Twitter