Most Evropy - Most přátelství

Malý dřevěný most se nachází na území dnes již zaniklé příhraniční obce Újezd (německy Mähring) v nejzápadnější obci ČR - Krásná.
Most vede přes Újezdský potok, který kopíruje státní hranici mezi Českou republikou (bývalá obec Újezd) a Německem (město Rehau).


Lávka byla postavena v roce 2008 na místě bývalého mostu, jako symbolické gesto sousedů z obou stran hranic (symboliku smíření naleznete i na dřevěném reliéfu stisknutých rukou na samostatném mostě).
Na místě se nachází informační tabule o dnes již zaniklé obci Újezd s fotografiemi, dobovými kresbami a lavičkami k odpočinutí.

Zdroj: http://nejzapadnejsi.cz/zajimavosti-v-regionu/most-evropy-most-pratelstvi/#m

čojč Persona instagram
čojč Persona YouTube
Čojčpersona Twitter